fbpx

Algemene voorwaarden

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Addictedtovintage gevestigd aan vijfhuizen 2, 8801AT Franker
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 50787098

Bankgegevens: t.n.v. Addictedtovintage NL29 KNAB 0259 8613 16
BIC: KNABNL2H
BTW nummer: NL001451758B54

Op alle producten van Addictedtovintage zijn de volgende leverings– en betalingscondities van toepassing.

Artikel 1.
Wanneer u bij Addictedtovintage producten bestelt, verklaart u akkoord te gaan met alle gestelde bepalingen in deze Algemene voorwaarden.

Artikel 2. Prijzen
Alle genoemde prijzen van onze producten zijn in euro`s, inclusief 21% BTW. Tevens worden de bezorg/verzendkosten vermeld binnen Nederland. Voor bezorgkosten naar het buitenland berekenen wij een toeslag op de standaard bezorgkosten. Wij verzenden binnen Nederland met PostNL.
Voor verzending naar het buitenland of bezorging op een andere manier kunt u geheel vrijblijvend contact met ons opnemen.
Prijzen en andere gegevens vermeld in de webshop zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Retours zijn voor rekening koper.

Artikel 3. Orderbevestiging
De orderbevestiging is geen betalingsbewijs, maar uitsluitend een mededeling dat de bestelprocedure succesvol is verlopen en wij uw bestelling hebben ontvangen.

Artikel 4. Betaling
Alle bestelde producten worden geleverd na betaling van de factuur.
Producten die per overboeking worden betaald, zullen 7 dagen voor u gereserveerd blijven. Als de betaling na 7 dagen niet door ons ontvangen is laten wij de bestelling zonder aankondiging vervallen.
Voor internationale betalingen kan gebruik worden gemaakt van een overboeking d.m.v. onze internationale bankrekeningcode (IBAN en BIC). Extra bankkosten voor internationale transacties zijn voor rekening van de koper.

Artikel 5. Leveringstermijn
De standaard leveringstermijn van onze producten bedraagt 2 – 5 werkdagen. In enkele gevallen kan de leveringstermijn 6 – 8 dagen bedragen. Indien de koper de bestelling wenst te annuleren, wordt het aankoopbedrag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen terugbetaald.

Artikel 6. Bezorg- en verzendkosten
Alle genoemde prijzen zijn exclusief de in de webshop vermelde bezorg- of verzendkosten binnen Nederland. Voor bezorgkosten naar het buitenland kunt u contact met ons opnemen. De verzendkosten zitten standaard op €6,50 dit zijn de verzendkosten voor verzending binnen Nederland. Wij verpakken de bestellingen altijd met veel zorg. Toch kan het gebeuren dat er tijdens het verzendproces via de transporteur iets beschadigd. Dit vernemen we graag per email en kijken dan naar een geschikte oplossing.

Artikel 7. Gebreken
De klant is verplicht om direct na ontvangst te controleren of de bestelling aan de overeenkomst voldoet. Retourzendingen voor gebreken zijn aan de volgende voorwaarden verbonden:
7.1 Gebreken aan de artikelen welke redelijker wijs niet toebehoren aan de vermelde staat van het artikel volgens de beschrijving, zoals op de website van Addictedtovintage wordt vermeld, dienen binnen 48 uur na ontvangst van de artikelen, per email, o.v.v. de naam van de klant, beschrijving van het gebrek en het bestelnummer waaronder het artikel geleverd is, te worden gemeld aan Addictedtovintage .
7.2 In geval van een gegronde klacht welke te beoordelen is door Addictedtovintage , komt het aankoopbedrag voor rekening Addictedtovintage.
7.3 Het aankoopbedrag wordt zo snel mogelijk, in ieder geval niet later dan dertig (30) dagen teruggestort op uw rekening nadat het artikel in goede orde, onbeschadigd, in oorspronkelijke staat, met de originele verpakking toegevoegd en met eventuele aangehechte labels, retour is ontvangen door Addictedtovintage.
7.4 Indien een artikel wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Addictedtovintage schade heeft opgelopen die te wijten is aan een handeling, gebruik of nalatigheid van de klant of anderszins voor risico van de klant komt, zal Addictedtovintage de klant hiervan in kennis stellen. Addictedtovintage heeft het recht om retours te weigeren of om slechts een gedeelte van het bedrag te vergoeden indien het vermoeden bestaat dat de producten door de klant of derden zijn gebruikt of beschadigd.
7.5 Addictedtovintage vergoedt geen verzendkosten in het geval van gebreken.

Artikel 8 Retours
8.1 Als koper kunt u gerekend vanaf de eerste dag na de bezorging, binnen 14 werkdagen zonder opgaaf van reden, uw bestelling terugsturen.
8.1.1. Retourzendingen voor retours zijn de volgende voorwaarden verbonden:
8.1.1.1. Retourzendingen voor retours worden uitsluitend geaccepteerd nadat Addictedtovintage binnen 14 werkdagen na de leveringsdatum per email op de hoogte is gesteld via een verzoek tot retournering. Bij het verzoek tot retournering dient melding gemaakt te worden van de naam van de klant en de ordergegevens.
8.1.1.2. Niet of onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden door Addictedtovintage niet geaccepteerd en komen niet in aanmerking voor restitutie.
8.1.1.3. De kosten en het risico van de retourzending zijn voor rekening van de koper.
8.1.1.4. Het aankoopbedrag wordt zo snel mogelijk, in ieder geval niet later dan veertien (14) dagen teruggestort op uw rekening nadat het artikel in goede orde, onbeschadigd, in oorspronkelijke staat, met de originele verpakking toegevoegd en met aangehechte labels, retour is ontvangen door Addictedtovintage . Indien een artikel wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Addictedtovintage schade heeft opgelopen die te wijten is aan een handeling, gebruik of nalatigheid van de klant of anderszins voor risico van de klant komt, zal Addictedtovintage de klant hiervan in kennis stellen. Addictedtovintage heeft het recht om retours te weigeren of om slechts een gedeelte van het bedrag te vergoeden indien het vermoeden bestaat dat de producten door de klant of derden zijn gebruikt of beschadigd.
8.1.1.5 Addictedtovintage vergoedt geen verzendkosten in het geval van retour.
Let op: het rekeningnummer dat u opgeeft voor de terugbetaling van zowel retours als gebreken dient gelijk te zijn aan het rekeningnummer waarvan u de betaling aan Addictedtovintage heeft gedaan. Dit in verband met eventuele fraude met terugbetalingen.

Artikel 9 Vintage & Retro
Om eventuele teleurstellingen te voorkomen raden wij u aan; de gehele beschrijving bij onze artikelen goed door te lezen, alle beschikbare foto`s te bekijken en op de hoogte te zijn van onderstaande informatie over Vintage en Retro artikelen.
Voor alle artikelen geldt dat deze worden verkocht zoals aangeboden en gepresenteerd in onze webshop www.Addictedtovintage.nl.
9.1. Vintage: Onder vintage verstaan we originele artikelen uit de jaren 50, 60, 70 en 80. Een artikel mag pas echt vintage worden genoemd als het tenminste 25 jaar oud is.
9.2. Retro: Retro verwijst naar het teruggrijpen naar stijl en ontwerp uit vroegere jaren en het vertalen naar hedendaagse artikelen. In de volksmond wordt retro echter gebruikt voor zowel hedendaagse als artikelen uit de jaren 60-70. In onze webshop gaan we hierin mee. echter zijn de vintage en retro artikelen wel origineel uit de jaren 50, 60, 70 en 80 tenzij anders vermeld.
9.3. Conditie vintage artikelen
9.3.1. Voor alle vintage artikelen en gebruiksvoorwerpen geldt voornamelijk dat ze mogelijk vele jaren zijn gebruikt of na gebruik jaren opgeslagen hebben gestaan. De spullen zijn gebruikt door de jaren heen in een tijd waarin keurmerken, anders dan de Nederlandsche Vereniging Van Huisvrouwen, niet bestonden. Veiligheidseisen, materiaalvoorschriften en minimale gebruikerseisen waren er niet of nauwelijks en zijn dan ook niet te vergelijken met de huidige wet- en regelgeving.
9.3.2. Bij aanschaf van een vintage artikel moet u rekening houden, met een slijtageslag. Schroefjes die roestvorming vertonen, wijkend en werkend materiaal (hout, plastic), een kaal plekje enzovoorts. Mogelijk heeft u er nog wat herstelwerk aan of is een artikel niet meer zo geschikt voor het gebruik wat u dacht ervan te kunnen maken. Bij twijfel en vragen over (het hedendaagse) gebruik van een vintage artikel kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen met Addictedtovintage .
9.3.3. Na aanschaf is het gebruik van vintage artikelen op eigen inzicht en voor eigen risico van de koper. Addictedtovintage kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de veiligheid, het gebruik van vintage artikelen en de staat van het artikel na gebruik door de koper.

Artikel 10 Ruilen
10.1. Ruilen is mogelijk bij Addictedtovintage maar omdat het om unieke artikelen gaat dient men hier altijd contact over op te nemen om te kijken of er opties zijn.

Artikel 11 Vragen
11.1. Alle vragen kunnen gesteld worden via email info@addictedtovintage.nl

Artikel 12 Klachten
12.1. Indien u een klacht heeft kunt u dit via info@addictedtovintage.nl aan Addictedtovintage kenbaar maken.
12.2. Elke klacht wordt zo snel mogelijk in behandeling genomen en samen met u zal er naar een oplossing van het probleem worden gezocht. Addictedtovintage zal er altijd naar streven eventuele geschillen in goed overleg met de klant op te lossen.

Artikel 13 Privacybeleid
13.1. Addictedtovintage respecteert de privacy van haar klanten en gaat dan ook zo zorgvuldig mogelijk om met de persoonsgegevens van de klant.
13.2. Alle informatie met betrekking tot de persoonsgegevens van de klant worden zorgvuldig beheerd en bewaard in een database. De gegevens van de klant zijn alleen voor intern gebruik door Addictedtovintage en zullen niet aan derden worden verstrekt

Artikel 14 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
14.1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
14.2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland

Addictedtovintage
Vijfhuizen 2
8801 AT Franeker

0628141253

info@addictedtovintage.nl
kvk : 50787098

Bankgegevens: t.n.v. Addictedtovintage NL29 KNAB 0259 8613 16
BIC: KNABNL2H
BTW nummer: NL001451758B54

Close

Addictedtovintage.nl

Dé Online Vintage Webshop

Close

Inloggen

Close

Cart (0)

Cart is empty No products in the cart.

Addictedtovintage.nl

Dé Online Vintage Webshop